Słownik pojęć

G

Gwiazdy neutronowe – zdegenerowane pozostałości (rdzeń) po wybuchach supernowych. Charakteryzują się ogromną gęstością materii.

J

Jednostka astronomiczna – średnia odległość jaka dzieli Ziemię od Słońca równa 149 597 871 km.

L

Linia Kármána – umowna granica pomiędzy ziemską atmosferą, a przestrzenią kosmiczną, przebiegająca na wysokości 100 km n.p.m.

M

Mgławica – spektakularny obłok gazu i pyłu międzygwiazdowego. Składa się głównie z wodoru i helu.

N

Neutrino – niezwykle lekka i ulotna cząstka elementarna bardzo słabo oddziałująca z materią. Jej masa jest bliska zeru.

P

Prędkość światła – prędkość z jaką światło (fala elektromagnetyczna) porusza się w próżni. To jedna z najważniejszych stałych fizycznych oznaczana symbolem c. Wynosi dokładnie 299792458 m/s.

Paradoks Fermiego – sprzeczność pomiędzy szacunkową liczbą cywilizacji obecnie rozwijających się we wszechświecie (5 milionów), a całkowitym brakiem śladów ich istnienia.

R

Rok świetlny – odległość jaką pokonuje światło (fala elektromagnetyczna) w ciągu jednego roku. W przybliżeniu wynosi ok. 9,5 biliona km.

S

Supernowa – wybuch gwiazdy. To kosmiczna eksplozja na ogromną skalę. Na skutek wybuchu supernowej powstaje mgławica.