Czy próżnia jest całkiem pusta?

Próżnia doskonała to stan hipotetyczny. Nawet w przestrzeni międzygalaktycznej gdzie cząstek jest najmniej, pojawiają się średnio w ilości jednej cząstki na 1 cm³. Nie istnieje miejsce, w którym nie ma niczego. Nie jest możliwym, aby takie miejsce powstało. W przeciwnym razie byłby to niebyt.

Za próżnie uznaje się przestrzeń, w której pomiędzy cząstkami nie występują oddziaływania silne, a jedynie słabe. W próżni obecne są pola kwantowe, dlatego że wypełniają one każde miejsce w czasie i przestrzeni. Bez wyjątków. W próżni odbywa się niekończący się taniec oddziałujących na siebie cząstek. We wszechświecie nie istnieje zatem próżnia, nie istnieje pustka, nie istnieje nicość, nie istnieje niebyt. Kosmos to miejsce, w którym bezustannie coś się dzieje nie tylko w makro, ale i mikroskali.

Próżnia nie istnieje

Jedna odpowiedź do “Czy próżnia jest całkiem pusta?”

  1. Według mnie Próżnia tylko pozorne NIC. Mam wrażenie, ze światło mogłoby mieć inną prędkość w „innej” próżni. To, czego nie widzimy, nie oznacza, że tego czegoś nie ma. Już się mówi o załamaniach praw fizyki. Wszystkie oddziaływania mają jedną część wspólną i genezę, z jakichś przyczyn „rozdzieliły” się. Jeszcze niejednego się dowiemy i niejedno nas „przerazi”.
    A w ogóle czym jest czas? Czymś, co mierzymy na podstawie tego, co tylko widzimy, czyli powtarzających się obserwowalnych subiektywnie zjawisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *